Microsoft Teams – Gratis

Det stemmer – Microsoft Teams helt gratis. Det vil si kr 0,- i disse dugnadstider, til alle som ønsker det. Teams er et on­li­ne samarbeidsmiljø der medlemmer av en or­ga­ni­sa­sjon kan ha samtaler i sann­tid, dele fi­ler og plan­leg­ge mø­ter gjen­nom vi­deo­chat. Med stadig flere som velger hjemmekontor er det viktigere enn noensinne å kunne […]