Effektiv produksjon av nyhetsbrev med maler

Spørsmål: Vi vurderer å bytte ut vårt system for nyhetsbrev med MailChimp. I systemet vi bruker i dag har vi en form for malfunksjonalitet, men opplever at dette ikke fungerer godt nok. Malene er vanskelig å vedlikeholde, vanskelig å bytte ut og vi føler ikke vi har den kontrollen vi ønsker. Det er heller ikke […]