Lenketekst og formatering av lenker – universell utforming

Lenker er en viktig del av nettsider, men det er ofte en oversett faktor når det kommer til universell utforming. Klart definerte lenketekster og riktig formatering av lenker kan imidlertid bidra til å forbedre universell utforming og tilgjengelighet på nettsider. Skriver du fortsatt «Les mer» eller «Klikk her»? Hva er en korrekte lenketekster? En korrekt […]

Tilgjengelighetserklæring – universell utforming av nettsider

Jobber du i offentlig sektor har du kanskje hørt snakk om tilgjengelighetserklæring? EUs webdirektiv om universell utforming av nettsider og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 ble en del av norsk rett 28. mai 2021. Dette kommer i tillegg til WCAG 2.0 som har vært en del av norsk rett siden 2014. Det oppdaterte regelverket trådte […]