Lenketekst og formatering av lenker – universell utforming

Lenker er en viktig del av nettsider, men det er ofte en oversett faktor når det kommer til universell utforming. Klart definerte lenketekster og riktig formatering av lenker kan imidlertid bidra til å forbedre universell utforming og tilgjengelighet på nettsider.

Skriver du fortsatt «Les mer» eller «Klikk her»?

Hva er en korrekte lenketekster?

En korrekt lenketekst skal være beskrivende for hva som skjer når man klikker på lenken. For eksempel, hvis lenken går til en artikkel om universell utforming, kan lenketeksten være «Les mer om universell utforming» i stedet for «Klikk her for å lese mer» eller «Les mer». Det gir en bedre forståelse av hva som skjer når brukeren klikker på lenken, og gir også bedre kontekst til personer som bruker skjermlesere.

Mange nettsider bruker lenketekster som «Klikk her» eller «Les mer» for å lede brukerne til relevant informasjon. Dette er imidlertid ikke en god praksis for universell utforming, da det ikke gir tilstrekkelig informasjon om lenkens destinasjon. Hva er det egentlig du skal lese mer om? Klikk her for hva?

Slike lenketekster kan også skape forvirring hos personer som bruker skjermlesere, da de vil høre lenketeksten isolert fra resten av setningen og kan ha vanskeligheter med å forstå sammenhengen.

Hvordan kan man lage klare, tydelige lenketekster?

En god lenketekst bør være kort, men beskrivende. Det kan være fristende å bruke lange lenketekster som inneholder hele setninger, men det kan bli for mye for personer som bruker skjermlesere. Korte lenketekster som «Universell utforming» kan være mer effektivt og tydelig.

Det er også viktig å bruke ord som gir mening når de er isolert fra resten av setningen. For eksempel, «Klikk her» eller «Les mer» gir ingen mening i seg selv, mens «Les mer om universell utforming» gir bedre forståelse av hva som skjer når man klikker på lenken.

I mange tilfeller, for eksempel i en oversikt over nyheter, produkter, tjenester eller lignende, vil det ofte være naturlig å bruke overskriften som lenke, da dette både er svært tydelig og gir mening i forhold til hva som skjer når man klikker.

Formatering av lenker

Formatering av lenker er også viktig for universell utforming. En vanlig praksis for å indikere at teksten er en lenke er å understreke lenketeksten. Dette er også det som er standard i HTML. Imidlertid kan dette være en utfordring for personer med synshemming eller dysleksi, da understrek kan forstyrre lesbarheten av teksten.

Mange nettsider velger å fjerne understrek fra lenketekstene sine for å forbedre estetikken på siden. Det er fullt mulig å gjøre dette (det er ingen krav i WCAG om at lenker må ha understrek), så lenge du sørger for at lenkene er visuelt identifiserbare på annen måte. Brukerne skal ikke måtte lete etter lenkene, det skal være enkelt og tydelig å se hvor det er mulig å klikke. Du ville vel aldri gjemt inngangsdøra til butikken?

En alternativ løsning kan være å endre fargen på lenketeksten for å gjøre det tydelig at det er en lenke. Men husk, sørg for at fargekontrasten mellom lenketeksten og bakgrunnen er stor nok for å gi god synlighet.

Det kan også i enkelte tilfeller være nyttig å bruke ikoner eller symboler for å gjøre lenker enda tydeligere. Et godt eksempel på dette kan være å indikere med et symbol at en lenke åpnes i et nytt vindu. Bruk ikoner og symboler som er intuitive og enkle å forstå for alle brukere.

Oppsummert

Korrekte lenketekster og formatering av lenker er viktig for universell utforming av nettsider. En korrekt lenketekst bør være beskrivende for hva som skjer når man klikker på lenken, og ikke bare «Klikk her» eller «Les mer». Formatering av lenker kan gjøres ved å understreke teksten, endre fargen på teksten, eller ved å bruke ikoner eller symboler. Det er viktig å sørge for at lenkene er intuitive og enkle å forstå for alle brukere, og ikke bare de med full synsevne eller evnen til å lese tekst uten utfordringer. Ved å ta hensyn til disse faktorene kan nettsiden din bli mer tilgjengelige og brukervennlig for alle. Og som en liten bonus, dette har også betydning for synlighet (SEO).

Husk: universell utforming handler nettopp om å skape nettsider som er tilgjengelig for alle!

Del denne artikkelen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *