Forskjellene mellom adjektiv og adverb på engelsk

En av studentene mine som deltok på engelsk skrivekurs var usikker på forskjellene mellom adjektiv og adverb, og lurte på om jeg kunne vise henne hvordan de ble brukt i setninger. Lurer du på det samme? Ta an titt på eksemplene nedenfor. Hovedregelen er at adjektiv modifiserer/beskriver substantiv, mens adverb modifiserer/beskriver verb og adjektiv.  “perfect” […]

Norsk vs. engelsk – så like, så forskjellig (del 2)

Setningsstruktur  Både norsk og engelsk har «verb second – V2 word order», dvs. det andre setningsleddet i en fortellende hovedsetning skal være et finitt verbal. Komplisert og forvirrende? Ingen fare. Se eksempel 1. Eksempel 1 Norsk: Hun sto der.  Her ser vi at verb sto tar andre plass i setningen, etter substantiv hun (pronomen).  Det samme gjelder engelsk. Engelsk: She stood there.  Verb stood tar andre plass […]

Norsk vs. engelsk – så like, så forskjellig (del 1)

Norsk og engelsk faller begge under germansk språk. Det er likhetstrekk mellom disse to språkene både når det gjelder vokabular og setningsstruktur, som følgende eksempler illustrerer. Vokabular Eksempel 1 Norsk: populær – Ed Sheeran er en populær musiker.  Engelsk: popular – Ed Sheeran is a popular musician.  Eksempel 2 Norsk: setningsstruktur – Du må jobbe mer med setningsstruktur i teksten.  Engelsk: sentence structure – You have to / should […]