Norsk vs. engelsk – så like, så forskjellig (del 1)

Norsk og engelsk faller begge under germansk språk. Det er likhetstrekk mellom disse to språkene både når det gjelder vokabular og setningsstruktur, som følgende eksempler illustrerer.

Vokabular

Eksempel 1

Norsk: populær – Ed Sheeran er en populær musiker. 

Engelsk: popular – Ed Sheeran is a popular musician. 

Eksempel 2

Norsk: setningsstruktur – Du må jobbe mer med setningsstruktur i teksten. 

Engelsk: sentence structure – You have to / should work more on the sentence structure of the text. 

Her ser vi at populær og struktur har noenlunde samme betydninger som de engelske popular og structure, men hva med konsekvent og consequent? De må vel bety det samme? 

Nei, det gjør de ikke. 

I følge Store norske leksikon betyr konsekvent «følgeriktig eller prinsippfast». Se eksempel 3. 

Eksempel 3: 

Hans arbeid er av konsekvent høyt kvalitet.

Consequent derimot, betyr «noe skjedde som et resultat av noe». (Cambridge Dictionary «happening as a result of something») Se eksempel 4.

Eksempel 4:

Plastic pollution and the consequent damage to the environment is an increasingly urgent matter. 

Så hvordan kan vi oversette eksempel 3 på korrekt engelsk? Se eksempel 5.

Eksempel 5:

His work is of a consistent high quality. IKKE His work is of a consequent high quality. 

Oppsummering:

Konsekvent og consequent er et eksempel som illustrerer det vi kaller «false friends» i lingvistikk – når et ord i språk 1 ligner på formen av et annet ord i språk 2, men de har forskjellige meninger. I vårt tilfelle er konsekvent og consequent falske venner. Selv om de ligner på hverandre i formen har de ulike meninger og er brukt i forskjellige kontekster. 

Eventuelt (norsk) og eventually (engelsk), samt ransake (norsk) og ransack (engelsk) havner også i «falske venner» kategorien. De ser like ut, men er brukt i forskjellige kontekster. 

Da har vi sett litt på vokabular, hva med setningsstruktur? Følg med! Det kommer i neste blogginnlegg. 

Relaterte kurs

Del denne artikkelen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *