Norske anførselstegn i Adobe InDesign

Tegnet som du finner på tastaturet over 2-tallet, er ikke et anførselstegn, men et tegn som brukes for å angi for eksempel tommer. Anførselstegn, som brukes blant annet for å angi sitater har vi flere varianter av, avhengig av språk. Det finnes ikke en egen tast på tastaturet for anførselstegn, men de fleste programmer konverterer […]