Preview i Adobe Captivate – Swf compilation failed

Spørsmål: Når jeg velger Preview/forhåndsvisning av et prosjekt i Adobe Captivate får jeg feilmeldingen: Swf compilation failedNote: Please verify if any of the actionscript keywords is used as user variable name. Feilmeldingen dukker opp uavhengig av om jeg velger Preview – Project eller Preview – From this slide eller noen av de andre tilgjengelige valgene. […]

Formatere elementer som IKKE bruker en bestemt class – CSS :not()

Spørsmål: Istedenfor å formatere alle elementer som bruker en bestemt class, er det mulig å formatere alle elementer som ikke bruker en bestemt class? Svar: Ja, dette kan du gjøre med :not(). Eksempel: I dette eksempelet vil div nr 2 (.section2) formateres, men ingen av elementene med class .section1. :not() har i dag bred støtte. […]

Lage dattertema (Child Theme) – hvordan?

Skal du tilpasse design/layout i WordPress bør du lage et dattertema (Child Theme). Det betyr at du lager din egen versjon av temaet med de endringene du ønsker (for eksempel bytte farger, fonter eller andre justeringer). En av de store fordelene med å lage et dattertema er at du ikke trenger å bekymre deg for […]