Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

for Qross Kurssenter AS

Sist oppdatert: 17.01.2024

1 Innledning

Qross Kurssenter AS behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider, melder deg på kurs hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Våre rutiner og internkontroll for behandling av personopplysninger tilfredsstiller det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern.

2 Definisjoner

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, som blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse.

Behandling av personopplysninger er enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysninger skal brukes til, og som påser at behandlingen skjer i henhold til gjeldende regler. Qross Kurssenter AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med din bruk av våre nettsider, produkter og tjenester, eller når du er i kontakt med oss på annen måte.

Samarbeidspartnere er selskaper i samme gruppe som Qross Kurssenter AS og leverandører vi benytter for å yte våre tjenester. Dette kan være en databehandler, som behandler personopplysninger på vegne av Qross Kurssenter AS, deriblant skytjenesteleverandører og leverandører av teknisk support.

Samtykke er et frivillig, spesifikt og informert samtykke fra deg til behandling av personopplysninger.

3 Grunnlag for vår behandling av personopplysninger

Qross Kurssenter AS behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg. Ditt samtykke til behandling av personopplysninger er nødvendig for bruk av våre produkter og tjenester. Samtykket omfatter ikke behandling av personopplysninger utover de formål som fremgår av samtykket og denne personvernerklæringen. Dersom registrerte personopplysninger skal benyttes for andre formål enn det som dekkes av samtykket, vil du bli kontaktet.

Vi behandler også personopplysninger uten at det er gitt samtykke i den grad dette er nødvendig for å oppfylle en avtale eller forpliktelse overfor deg.

4 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kort om hva vi lagrer

Opplysninger du selv gir (disse dataene er koblet til deg som bruker)

 • Når du melder deg på kurs (navn, e-post, telefon, fakturaadresse etc.).
 • Når du kontakter oss på e-post, kontaktskjema, telefon eller via vår chat med spørsmål om kurs.
 • Når du fyller ut evalueringsskjema etter kurs.
 • Når du oppretter en profil på qross.no for å samle din kurshistorikk eller opprette ønskeliste.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av qross.no (dataene er ikke personlig identifiserbare)

 • Hvilken teknologi du bruker, om du bruker PC, nettbrett eller mobil, type nettleser, nettverksoperatør, skjermoppløsning og lignende.
 • Hva du gjør på nettsiden, hvilke sider du besøker, hvordan du navigerer og lignende.
 • Hvor du er, din geografiske posisjon basert på din IP-adresse.

Mer om hvilke personopplysninger vi behandler

Qross Kurssenter AS behandler opplysninger som du selv gir oss og opplysninger om din bruk av våre tjenester og produkter. Vi behandler ikke opplysninger fra tredjeparter.

Vi samler opplysninger når du besøker våre nettsider og når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post, melder deg på kurs hos oss, gir tilbakemeldinger gjennom kursevalueringsskjema, eller selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider. Når du kontakter oss i vår chattetjeneste, blir ditt navn og e-postadresse lagret internt hos oss for at vi skal kunne følge opp henvendelsen, og informasjonen vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Vi lagrer ingen data knyttet til vår «tips-tjeneste».

Det er frivillig å gi informasjonen til oss, men bruk av våre produkter og tjenester forutsetter at du gir den til oss.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av våre tjenester og produkter: Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester og produkter du bruker, som hvilke kurs du melder deg på. Hvilke kurs du har gjennomført lagres og gjør det mulig for deg å laste ned blant annet diplom og kursbevis for gjennomførte kurs via din profil (om du velger å opprette dette).

Velger du å opprette en profil på vår nettside og samtidig skaper din egen ønskeliste for kurs vil dette også lagres slik at vi vet hvilke kurs du er interessert i. Basert på dette kan vi tilby deg relevant informasjon og tilbud på kurs.

5 Hva bruker vi opplysningene til? 

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester og levere disse som avtalt med deg.
 • Formidling av relevant informasjon om de produkter og tjenester du benytter.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell.
 • Generering av loggrapporter, statistikk og algoritmer relatert til bruken av våre produkter og tjenester, til bruk for endringer og forbedringer i disse.
 • Hindre og begrense misbruk av våre produkter og tjenester.

Du kan reservere deg mot å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell ved å melde deg av gjennom link du finner i disse. Slik reservasjon vil ikke påvirke vår øvrige behandling av personopplysninger.

6 Deling av personopplysninger med andre

Vi deler dine personopplysninger etter ditt samtykke og i den grad det er nødvendig for å levere deg de produkter og tjenester du bruker hos oss. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere for levering og oppfølging av de produkter og tjenester du bruker hos oss, inkludert utsendelse av informasjon som er relevant for de produkter og tjenester du benytter hos oss. I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev og i forbindelse med vår chat-tjeneste deler vi personopplysninger med samarbeidspartnere utenfor EØS. Disse oppfyller gjeldende europeiske regler for behandling av personopplysninger.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

7 Sikkerhet

Qross Kurssenter AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger.  Behandling er delegert til våre ansatte ved tjenstlig behov, blant annet i forbindelse med brukerstøtte, oppgradering og endringer av våre produkter og tjenester, generering av loggdata og statistikk og administrering av personopplysninger.

Qross Kurssenter AS har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at behandling av opplysningene skjer i henhold til gjeldende regler. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og egne prosedyrer for å ivareta sikkerhet og rutiner.

Dersom det forekommer brudd på personopplysningssikkerheten, og det er sannsynlig at dette bruddet medfører høy risiko for dine rettigheter eller friheter, skal Qross Kurssenter AS underrette Datatilsynet innen 72 timer. Vi vil også varsle deg om bruddet uten ugrunnet opphold.

8 Administrering og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Dersom du har gitt samtykke til vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette helt eller delvis tilbake. De personopplysningene vi har om deg, vil da bli slettet helt eller delvis innen 1 uke fra vi mottar melding om sletting fra deg. Informasjonen vil da kunne ligge i vårt backupsystem i inntil en måned, men vil i denne perioden ikke bli brukt til noe formål. Videre har du rett til å motsette deg vår behandling av opplysningene og rett til å få utlevert eller overført personopplysningene i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller ønsker å gjøre gjeldende øvrige rettigheter, kan du kontakte oss gjennom nedenstående kontaktinformasjon.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Informasjon om fremgangsmåten finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

9 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dersom du har deltatt på kurs hos oss, vil vi lagre opplysninger om navn, e-postadresse og postadresse i 15 år. Formålet med dette er at du kan få kopi av kursbevis og annen dokumentasjon i ettertid. Dersom du ikke ønsker at vi sparer på disse opplysningene etter at du har deltatt på kurs hos oss, kan du gi oss beskjed om dette. Vi vil da slette dine personopplysninger, kurshistorikk, kursbevis og diplomer.

Etter at dine personopplysninger er slettet hos oss, vil det ikke være mulig å gjenopprette informasjonen. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester, så som brukerdata innhentet for statistiske formål, vil bli beholdt hos oss, men vil ikke lenger kunne bli knyttet til deg som person.

10 Informasjonskaplser («cookies»)

Vi bruker informasjonskapsler for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler her.

11 Endringer

Denne personvernerklæringen er i samsvar med Qross Kurssenter AS´ til enhver tid gjeldende internkontroll for personvern. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produkter og tjenester som berøres.

12 Kontaktinformasjon

Qross Kurssenter AS
Østensjøveien 36, 0667 Oslo
Tlf: 22 07 00 90

Behandlingsansvarlig: Qross Kurssenter AS ved daglig leder Hans Aamodt, kurs@qross.no, 22 07 00 90

Din handlekurv

Din handlekurv er tom.

Se vår kursvelger for å finne ditt neste kurs

Trenger du hjelp? Kontakt oss via chatten nederst på siden