Ulike målgrupper, felles og separate nyhetsbrev – MailChimp

Spørsmål: Vi har i dag to lister i MailChimp, da vi sender ulik informasjon til ulike grupper brukere. Men, vi har også behov for å sende noe felles til begge listene. Hvordan gjør vi dette på enklest mulig måte, uten å kopiere og sende flere like nyhetsbrev? Svar: Det er flere måter å håndtere dette […]

Hvor mange lister skal du bruke i MailChimp?

Et spørsmål jeg ofte får er: bør jeg bruke en eller flere lister i MailChimp? Spørsmålet kommer gjerne når man har abonnenter som skal motta ulikt innhold og man ønsker å skille disse fra hverandre for å ha kontroll. Mitt svar er som oftest nei. Ulempen med flere lister Siden lister er selve hjertet i […]