Norsk vs. engelsk – så like, så forskjellig (del 2)

Setningsstruktur 

Både norsk og engelsk har «verb second – V2 word order», dvs. det andre setningsleddet i en fortellende hovedsetning skal være et finitt verbal. Komplisert og forvirrende? Ingen fare. Se eksempel 1.

Eksempel 1

Norsk: Hun sto der. 

Her ser vi at verb sto tar andre plass i setningen, etter substantiv hun (pronomen). 

Det samme gjelder engelsk.

Engelsk: She stood there. 

Verb stood tar andre plass i setningen, etter substantiv she (pronomen). 

Men når adverbial der tar første plass i setningen blir det annerledes. Se eksempel 2.

Eksempel 2

Norsk: Der stod hun.

Engelsk: There she stood. 

I det norske eksemplet ser vi at når adverbial der tar første plass i setningen bytter substantiv hun og verb stod plass – Der stod hun

Slik er ikke tilfelle på engelsk. Selv om adverbial there tar første plass i setningen blir verb stood likevel plassert etter substantiv she – There she stood.  

Vær oppmerksom på at det er mer vanlig å plassere adverbial i begynnelsen av en setning på norsk enn på engelsk, som eksempel 3 -5 illustrerer. 

Eksempel 3

Norsk: Der hadde hun også bodd en gang.

Engelsk: She, too, had once lived there.

Eksempel 4

Norsk: På toget leste hun en bok.

Engelsk: She was reading a book on the train

Eksempel 5

Norsk: På den tiden jobbet jeg som lærer.

Engelsk: I was working as a teacher at the time

Oppsummering:

Som regel tar verb andre plass i en fortellende setning på både norsk og engelsk (Jeg jobber for/i et internasjonalt firma vs. I work for/at an international company). 

Når en adverbial tar første plass i en fortellende setning bytter verb og substantiv plass i norsk, men ikke i engelsk (Der bodde hun vs. There she lived.) 

Det er mer vanlig å plassere adverbial i begynnelsen av en setning på norsk enn på engelsk. Når vi oversetter den samme setningen fra norsk til engelsk bør vi vurdere om det er mer naturlig å flytte adverbial til slutten av setningen (På videregående skole spilte jeg tennis vs. I was playing tennis at high school.) 

Språk er fascinerende, er det ikke? Følg med vel! 

Relaterte kurs

Del denne artikkelen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *