Tilgjengelighetserklæring – universell utforming av nettsider

Jobber du i offentlig sektor har du kanskje hørt snakk om tilgjengelighetserklæring? EUs webdirektiv om universell utforming av nettsider og mobilapplikasjoner (WAD) og WCAG 2.1 ble en del av norsk rett 28. mai 2021. Dette kommer i tillegg til WCAG 2.0 som har vært en del av norsk rett siden 2014. Det oppdaterte regelverket trådte […]