Microsoft Teams – slik får du tilgang

Slik får du tilgang til Microsoft Teams med Office 365 konto (full versjon).

Microsoft Teams er den nye standarden for online samarbeid i Office 365. Her kan du holde alle teamets samtaler, møter, filer og apper samlet på ett og samme sted.

Microsoft Teams – slik får du tilgang

Hvis du har Of­fi­ce 365 går du til office.com og klik­ker på knap­pen for å log­ge på for å få tilgang til Microsoft Teams.

Logg inn med e-post og pass­ord til Of­fi­ce-kon­to­en din.

Skjermbilde login siden på office.com

Klikk på Sign in som tar deg vi­de­re til Of­fi­ce 365 start­si­den.

Skjermbilde av Microsoft Teams slik får du tilgang på Office 365 sin startside

Her kan du se for­skjel­li­ge Of­fi­ce 365 pro­duk­ter, in­klu­dert Teams – trykk på den­ne for å få tilgang til Microsoft Teams.

Hvis Teams appen ikke er syn­lig her så fin­ner du den i #-me­ny­en øverst til venst­re:

Skjermbilde av Microsoft Teams slik får du tilgang til sidemenyen på Office 365 sin startside

Velg Microsoft Teams – slik får du tilgang.

Alternativt kan du gå di­rek­te til teams.microsoft.com og følge samme fremgangsmåte. Hvis du al­le­re­de er log­get inn i Teams vil du au­to­ma­tisk bli tatt vi­de­re til sel­ve pro­gram­met.

Det kan hen­de du får føl­gen­de skjerm­bil­de som an­be­fa­ler at du las­ter ned en desk­top ap­pli­ka­sjon.

Skjermbilde for Microsoft Teams slik får du tilgang til å laste ned windows app eller link til nettleserversjonen

Bruk gjer­ne nett­le­se­ren hvis øns­ke­lig el­ler velg Ap­pen (an­be­falt!).

Hvis du ikke ser val­get som il­lust­rert over så kan du gå til me­ny­en øverst til høy­re:

Skjermbilde for Microsoft Teams slik får du tilgang i menyen under profilbildet ditt kan du velge å laste ned skrivebordsapplikasjonen

Velg Last ned desk­top ap­pen for å få tilgang. Når appen er in­stallert, kan du gå til Win­dows start-me­ny­en og komme i gang med Teams. Hvis du øns­ker Teams på mo­bil velger du Last ned mo­bil­ap­pen.

Microsoft tilbyr også Teams gratis i disse dugnadsdager. Hvis du følger linken her kan du lese mer om hvordan du kan få Microsoft Teams gratis.

Hvis du ønsker å lære mer om Microsoft Teams kan du gjøre det her eller se nærmere på relaterte kurs nederst på siden 😀

Relaterte kurs

Del denne artikkelen:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *