Hvordan fungerer Themes i Adobe Captivate?

Themes er en av de nyttigste funksjonene i Adobe Captivate. Ved å bruke Themes på riktig måte sparer du mye tid både under utvikling og ikke minst ved vedlikehold av prosjekter.

Hva er Adobe Captivate Themes?

Du kan tenke på Themes som maler (selv om Adobe Captivate også har noe som heter Templates – disse må ikke blandes).

Et Theme består av:

 • Master Slides
 • Object Styles
 • Table Of Contents (TOC)
 • Playback Control

Dette betyr at når du velger et Theme til ditt prosjekt så påvirkes alle disse elementene. Mer om disse punktene finner du lenger ned i artikkelen, under Lag ditt eget Theme.

Velg et ferdig Theme

Ønsker du å bruke et ferdig Theme som følger med i Adobe Captivate går du til Themes-knappen oppe til venstre og velger ønsket Theme.

Themes i Adobe Captivate.

Du vil så få en melding som sier at alle stiler og egenskaper du har definert i prosjektet vil bli overstyrt av det nye temaet. Klikk Yes.

Klikk Yes for å aktivere det nye temaet.

Det er alt som skal til. Prosjektet ditt formateres nå basert på valgt Theme.

Lag ditt eget Theme

Du kan også lage ditt eget Theme, velge egne farger, fonter, master slides m.m. Dette er som regel det vi ønsker, da vi kan tilpasse temaet etter våre ønsker og behov, følge vår egen profil, lage våre egne master slides det designet vi ønsker osv.

1. Start med å velge et Theme du ønsker å ta utgangspunkt i

For å lage ditt eget Theme må du først åpne et prosjekt (.cptx). Dette kan være et opptak du har gjort, eller du kan velge Blank Project.

Velg så et Theme på samme måte som beskrevet ovenfor. Valgt Theme danner utgangspunkt for ditt egendefinerte Theme.

Gå så til Themes og velg Save Theme AS.

Velg Save Theme As for å lagre ditt eget Theme.

Filen du lagrer heter .cptm. Dette er en Themes-fil, ikke en vanlig Captivate prosjektfil. Men, vær oppmerksom på at for å jobbe med et Theme så MÅ du jobbe i et vanlig prosjekt, altså i en .cptx. Dette kan være litt forvirrende, men tenk følgende: du åpner en vanlig Captivate-fil (.cptx) og i denne får du også lov til å jobbe med Theme (.cptm). Du kan imidlertid IKKE åpne et Theme (.cptm) uten å være i en eksisterende .cptx-fil.

Velg så å ta i bruk ditt eget Theme

Filen du nå har lagret (der du selv måtte ønske) er den filen du nå vil velge fra Themes-menyen i de prosjektene du ønsker å bruke det på. Dette gjør du nå på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor under Velg et ferdig Theme. Hvis du ikke finner ditt nye Theme i oversikten, klikk Browse og finn filen du lagret (.cptm).

Themes i Adobe Captivate. Skjermbilde.
Ditt nye Theme vil vises i oversikten. Hvis det ikke vises, klikk Browse og finn filen du lagret.

2. Hva er Master Slides og hvordan lage de?

Master Slides er en form for maler for slides i prosjektet ditt. Siden Adobe Captivate også har noe som heter Templates, så kan det være forvirrende å kalle Master Slides for maler, men det er i prinsippet det dét er.

Master Slides i Properties-panelet.

Master Slides fungerer slik at du først velger sliden du skal jobbe med fra Filmstrip. Deretter går du til Properties, klikker pilen ved siden av Master Slides og velger ønsket Master Slide for den aktuelle sliden. Utseende på den aktuelle sliden vil nå endres basert på den Master Sliden du har valgt.

Master Slide View

Det ligger allerede noen Master Slides tilgjengelig, men du vil ønske å lage dine egne. For å gjøre dette, klikk Master slide view.

Filmstripen forsvinner (på venstre side) og du er nå inne i Master Slide View. Det er her du jobber med tilpasning av Master Slides og oppretter nye.

På venstre side har du nå fått en ny oversikt. Alle slides i prosjektet har forsvunnet og du ser kun Master Slides.

Main Master Slide

Den øverste Master Sliden, som er litt større enn de andre, er en Main Master Slide. Dette betyr at alt du plasserer på denne vil vises på alle andre Master Slides. Eksempel: du ønsker å vise en logo på alle Master Slides. Legg logoen på Main Master Slide, så vil den vises på samme sted på alle andre Master Slides.

Lag nye Master Slides

I oversikten over Master Slides på venstre side ser du de Master Slides som finnes i ditt Theme for øyeblikket. Du kan lage flere Master Slides ved å gå til Insert – Content Master Slide.

Opprett nye Master Slides via Insert-menyen.

Hvor mange ulike Master Slides du trenger vil variere avhengig av type prosjekt. Men, noen tips kan være å lage Master Slides for følgende:

 • Start (til første slide i et prosjekt)
 • Slutt (til bruk på siste slide i et prosjekt)
 • Neste (med en ferdig definert Neste-knapp)
 • Forrige (med en ferdig definert Forrige-knapp)
 • Forrige og Neste (med en ferdig definert Forrige og Neste-knapp)

På hver av disse Master Slidene oppretter du de elementene som skal være faste. Det kan være logo, knapper (som i eksemplene ovenfor), designelementer osv.

Her har vi lagt til en logo og brukt en Smart Shape for å lage en farget bakgrunn i toppen, alt er lagt inn på Main Master Slide. Som du ser vil dette gjentas på de andre Master Slidene.

Blank Master Slide

Det er et unntak når det gjelder Main Master Slide. Den som heter Blank vil ikke påvirkes av det du gjør på Main Master Slide (se bildet ovenfor). Dette skyldes at Blank brukes som Master Slide i opptakene du gjør. Siden et opptak består av skjermbilder ønsker vi ikke å legge andre elementer oppå skjermbildet. Den som heter Blank skal du derfor ikke legge innhold på.

Knapper

Som nevnt ovenfor kan det være smart å legge inn faste knapper i Master Slides. Da vil de alltid plasseres på samme sted og ha samme funksjonalitet (f.eks. Go to the next slide), og du slipper å legge de manuelt hver gang. For å lage knapper i en Master Slide bruker du Smart Shapes.

Her har vi definert en Neste-knapp ved hjelp av en Smart Shape. Alle slides vi bruker denne Master Sliden på vil automatisk få denne knappen ferdig konfigurert.

Placeholder

I tillegg til alle faste elementer du ønsker i de ulike Master Slidene kan det også være smart å nyttiggjøre seg det som heter Placeholder Objects. Dette er objekter som gjør at du kan definere hvor f.eks. en overskrift skal plasseres og når Master Sliden brukes er det enkelt å legge til tekst kun ved å dobbeltklikke. Du er da trygg på at teksten plasseres på riktig sted og er korrekt formatert.

Insert – Placeholder Objects gjør det enkelt å oppnå samme plassering og formatering.
Her har vi lagt til en Placeholder Title. Når vi bruker Master Sliden i prosjektet kan vi dobbeltklikke for å legge til en tittel.

Du kan ikke bruke hva som helst i en Master Slides

Det er noen begrensninger på hvilke type objekter/elementer du kan sette inn i Master Slides. Dette ser du tydelig i menyen, da elementer som ikke er tilgjengelig for bruk i Master Slides er utilgjengelige.

Som du ser er det noen objekter du ikke kan bruke i Master Slides. Disse er utilgjengelig i menyen (grå).

Når du så har laget alle tenkelige Master Slides du har behov for velger du Exit Master i menyen på toppen. Du returnerer da til prosjektet og filmstripen. Du kan selvfølgelig når som helst gå tilbake og gjøre endringer på Master Slides, slette og opprette nye.

Klikk Exit Master når du er ferdig med redigeringen.

3. Hva er Object Styles og hvordan tilpasse de?

Object Styles handler om formatering av alle type elementer du bruker i Adobe Captivate. Dette kan f.eks. være Hightlight box, Smart Shapes, Text Caption, Buttons, Placeholder objekter osv.

Du kan med andre ord sette en standard for hvordan de ulike elementene skal se ut. Du kan velge font, farge, gjennomsiktighet, fet og kursiv tekst, bakgrunnsfarge, marger, tekstjustering, rammer, effekter og mye mer.

Object Styles ligner på CSS

For deg som har jobbet med nettsider og benyttet CSS så er dette Captivate sitt svar på det samme. Jobber du med Adobe InDesign og har brukt Paragraph eller Character Styles vil du også kjenne igjen funksjonaliteten. Vi kan også trekke paralleller til Word og stilene du kan bruke der.

Det handler altså om å lage stiler/formateringsregler slik at du vet at elementene du bruker i prosjektene dine alltid får den samme formateringen.

Slik lager du Object Styles

For å definere Object Styles går du til Themes – Object Style Manager.

Siden Object Styles er en del av Themes så finner du det under Themes-menyen.

I Object Style Manager finner du en oversikt over alle de ulike elementene du kan lage stiler for i listen til venstre. Slik gjør du det:

 1. Velg ønsket element i listen på venstre side.
 2. Endre formatering fra valgene på høyre side i dialogboksen.
I dette eksempelet har vi valgt å endre formatering av Smart Shapes.

Default Styles vs egendefinerte stiler

Som du ser i skjermbildet ovenfor er det lagt opp til en rekke standardstiler (f.eks. Default Smart Shape Style). Men, ved å bruke knappen Clone kan du også lage din egne stiler. Dette gjør det mulig å f.eks. ha standardstiler, men også stiler som avviker fra standarden til spesielle formål.

Når du har valgt hvordan stilene skal se ut vil du kunne velge mellom disse stilene i Properties-panelet slik du ser nedenfor.

I Properties-panelet kan du velge mellom de ulike stilene. Default Style er den som velges som standard.

Tips: sørg for å formatere alle de elementene du vet du skal bruke i prosjektene dine i Object Style Manager. Gjør du dette før du setter i gang med prosjektene dine så sparer du mye tid på at du slipper å formatere hvert enkelt element.

4. Tilpasse TOC og Playback Control

TOC (Table of Contents) og Playback Control er også en del av Themes. Disse finner du via Themes – Table of Contens og Themes – Skin Editor.

Table of Contents og Skin Editor i Themes-menyen.

Table of Contents

Dette valget bruker du for å definere hvordan innholdsfortegnelsen i prosjektene dine skal se ut (hvis du bruker dette). Du finner valg for formatering, informasjon om hvem som har produsert filmen, hvor bred innholdsfortegnelsen skal være, om den skal plasseres ved siden av filmen eller over og kunne åpnes og lukkes osv.

Table of Contents vil vises ved siden av eller liggende over filmen din.

Playback Control

Her finner du mulighet til å velge design, hvilke knapper du ønsker (play, rewind, forward, back, close, mute, fast forward, progress bar og closed captioning), plassering m.m. Du kan også velge å ikke bruke Playback Control ved å fjerne avkrysningen på Show Playback Control.

Playback Control lar deg definere utseende, hvilke knapper du ønsker m.m.

5. Lagre endringer i ditt nye Theme

Når du nå har opprettet alle Master Slides, laget dine Object Styles og definert hvordan TOC og Playback Control skal se ut er det på tide å LAGRE ditt eget Theme.

OBS! Lagre Theme
MERK! Hvis du nå IKKE lagrer Themet ditt så vil de endringene du har gjort KUN være tilgjengelig for det prosjektet du nå jobber i. For å bruke ditt eget Theme i andre prosjekter må altså temafilen (.cptm) lagres og dette er ikke det samme som å lagre prosjektet du nå jobber med.

Gå nå på nytt til Themes – Save Theme. Obs! Hvis Save Theme ikke er tilgjengelig kan du bruke Save Theme As.

Husk å lagre ditt eget Theme for å kunne bruke det i alle prosjektene dine.

Du er nå ferdig med å produsere ditt eget Theme og kan ta dette i bruk i dine prosjekter.

Bruke ditt nye Theme på dine prosjekter

For å bruke ditt eget Theme i dine prosjekter, åpne prosjektet, gå til Theme og velg ditt eget Theme. Hvis du ikke finner det i oversikten klikker du Browse og finner filen (.cptm) du lagret.

Themes i Adobe Captivate. Skjermbilde.
Du kan nå velge ditt eget Theme fra Themes-menyen.

Hva skjer om du gjør endringer på ditt Theme senere?

Du kan når som helst gjøre endringer i et Theme. Dette gjelder Master Slides, Object Styles, TOC og Playback Control.

Merk: hvis du gjør endringer i et Theme vil det IKKE oppdatere de prosjektene du allerede har laget og som bruker det aktuelle temaet. Det har altså ingen tilbakevirkende kraft. Nye prosjekter du oppretter vil imidlertid automatisk ta i bruk den siste versjonen av temaet.

Ta endringene i bruk i prosjektet

Ønsker du at de endringene du har gjort på temaet skal tas i bruk i prosjekter som allerede eksisterer må du åpne prosjektet (.cptx) og velge temaet fra Themes-menyen på nytt. Da legges temaet inn i prosjektet på nytt og alle endringer vil bli tatt i bruk i prosjektet.

Dette kan f.eks. være aktuelt hvis du forandrer på en Master Slide eller gjør endringer i Object Styles og ønsker at dette også skal gjelde på tidligere publiserte prosjekter.

Merk: har du lagt inn en oppdatert versjon av et Theme i et eksisterende prosjekt så må dette prosjektet publiseres på nytt via Publish.

Oppdateres et prosjekt med en ny versjon av et Theme må du huske å publisere prosjektet på nytt.

Oppsummert – Themes i Adobe Captivate gjør at du har kontroll og sparer tid

Bruker du Themes i Adobe Captivate har du kontroll på designelementer, formatering, maler osv. på en helt annen måte enn om du gjør denne jobben manuelt i hvert prosjekt du lager. I tillegg sparer du tid, mye tid, da jobben gjøres 1 gang istedenfor i hvert prosjekt du lager.

En annen fordel er hvis flere personer jobber på de samme prosjektene, da er det enkelt å sørge for at alle følger de samme malene og bruker de samme stilene slik at sluttresultatet ser likt ut.

Relaterte kurs

Del denne artikkelen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *