Lage dattertema (Child Theme) – hvordan?

Skal du tilpasse design/layout i WordPress bør du lage et dattertema (Child Theme). Det betyr at du lager din egen versjon av temaet med de endringene du ønsker (for eksempel bytte farger, fonter eller andre justeringer).

En av de store fordelene med å lage et dattertema er at du ikke trenger å bekymre deg for å miste de endringene du gjør, da dette gjøres i dattertemaet. Hvis temaet på nettsiden oppdateres så vil ikke dattertemaet bli berørt.

Så, hvordan gjør du dette?

Lage dattertema manuelt

Du kan lage et dattertema ganske enkelt hvis du finner filene dine.

 • Gå til mappen hvor filene ligger og finn mappen wp-content.
WordPress-filer. Skjermbilde.
For å lage et dattertema, finn filene til nettsiden.
 • Gå så inn i wp-content/themes.
 • I mappen Themes lager du en ny tom mappe (hva du kaller denne er opp til deg, men unngå mellomrom i navnet).
 • Gå så til temaet du ønsker å bruke (og som du allerede har installert). Du finner mappen i Themes-mappen.
Mappen Themes. Skjermbilde.
Her har vi laget en mappe som heter «dattertema». Og, vi har tilgang til de andre temaene som er installert.
 • Fra mappen til temaet du har valgt skal du nå kopiere de filene du trenger. Disse skal så limes inn i mappen du lagde (i eksempelet ovenfor heter denne «dattertema»).
 • I eksempelet nedenfor har vi kopiert totalt 4 filer som ofte er aktuelle å gjøre endringer på. Merk: den eneste filen vi MÅ kopiere er filen style.css, da det er denne som gjør at vi kan lage dattertemaet.
WordPress-filer. Skjermbilde.
Her kopierer vi de filene vi ønsker til vårt dattertema.
Mappe for dattertema. Skjermbilde.
Slik ser nå dattertema (mappen) ut.
 • Nå gjenstår kun en ting, å koble vårt nye dattertema til temaet vi har valgt å bruke på nettsiden. Dette gjør vi ved å åpne filen styles.css og legge til:
Kode for å lage dattertema. Skjermbilde.
Legg til Theme Name for å navngi ditt dattertema, og legg til Template for å koble dattertema til valgt tema.

Merk at på Template refererer du til mappenavnet til temaet du kopierte filene fra.

Går du nå til kontrollpanelet i WordPress – Utseende – Temaer så vil du se ditt nye dattertema og kan aktivere dette.

Dattertema klart for aktivering. Skjermbilde.
Dattertema er nå tilgjengelig og kan aktiveres i kontrollpanelet.

Lage dattertema med en plugin

Hvis du synes operasjonen beskrevet ovenfor var komplisert, eller du ikke ønsker å forholde deg til filer og kode, kan du også lage dattertema ved hjelp av plugins.

Gå til Utvidelser – Legg til ny og søk etter Child Theme.

Child Theme plugins. Skjermbilde.
Ved søk etter Child Theme får du mange plugins som kan hjelpe deg med å lage et dattertema, direkte i kontrollpanelet.

En av de aktuelle er Child Theme Configurator som etter installasjon gir deg et nytt menyvalg under Verktøy, kalt Child Themes.

Nå er jobben veldig enkel:

 • Kryss av for Create a new Child Theme.
 • Velg hva som skal være Parent Theme.
 • Klikk Analyze.
 • Klikk Create New Child Theme nederst.

Merk: du har en rekke andre innstillinger du kan velge å gjøre, men i sin enkleste form er dette alt som skal til for å lage et dattertema.

Child Theme Configurator plugin, lag dattertema. Skjermbilde.
Child Theme Configurator plugin. Skjermbilde.

Relaterte kurs

Del denne artikkelen: